Gotlandstrafiken

Klimatkrav kan leda till långsammare färjor

1:55 min
  • Politiker på Gotland är oroade och kritiska mot Trafikverkets utgångspunkter inför nästa upphandling av färjetrafiken till Gotland.
  • I en förstudie som som gjorts utgår Trafikverket från att trafikens kostnader måste minska kraftigt och Destination Gotland ska utsättas för konkurrens.
  • Direktiven säger också att utsläppen måste minska, vilket enklast sker genom att sänka farten på fartygen.