Fysik

Bedriften i rymdlabbet kan föra fysiken framåt

1:50 min

På den internationella rymdstationen har forskare lyckats få ultrakalla atomer att klumpa ihop sig till ett så kallat Bose-Einstein-kondensat. Med det vill de bland annat testa Einsteins allmänna relativitetsteori.

Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik på Chalmers, säger så här om bedriften.

– Det är rätt spännande, det är ju bara 25 år sedan den första Bose-Einstein kondensationen gjordes 1995. Och nu kan de göra det tillräckligt robust och säkert, så att experimentet kan skjutas upp med en raket och sedan fungera i princip utan tillsyn.

Ett Bose-Einstein-kondensat skapas genom att kyla ner atomer så mycket att de nästan blir orörliga. Då kan man klumpa ihop dem så nära varandra att de enligt kvantfysiken kan beskrivas som en enda vågpartikel. Och tack vare att dragningskraften är så svag på rymdstationen, slits klumpen inte isär igen lika snabbt som på Jorden.

– Så i princip kan de få mycket längre tid för observationer och göra mycket mer noggranna mätningar.

Det rymdfarande kondensatet ska bland annat användas till att göra mer noggranna test av den allmänna relativitetsteorin, genom att undersöka hur klumpen påverkas av gravitationen under fritt fall. Relativitetsteorin vilar nämligen på principen att alla föremål påverkas exakt likadant. Om forskarna hittar avvikelser från den här principen, skulle det kunna innebära att fysiken kommer ett steg närmare en sammanhängande teori om hur universum fungerar. I dag är nämligen den allmänna relativitetsteorin, som används för att förklara storskaliga fenomen, och kvantfysiken, som gäller på den mycket lilla skalan, oförenliga med varandra.