USA

Historisk dom för Hbtq-personer efter beslut i HD

1:58 min

I och med en ny dom från USA:s högsta domstol är det nu olagligt för företag att sparka anställda på grund av könsidentitet eller sexuell läggning.

Högsta domstolens beslut är historiskt. I 28 delstater fanns det inga lagar som förbjöd arbetsgivare att sparka anställda på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

Nu är det ett federalt brott.

Sammansättningen i Högsta domstolen, där det nu finns fem konservativa och fyra liberala domare, gjorde att förhandsgissningarna lutade åt att HD skulle motsätta sig en förändring.

Istället anslöt sig två konservativa domare till de fyra liberala.

Den domare som framförallt överraskade var Neil Gorsuch; Donald Trumps första nominering till HD och en domare som tydligt visat att han dömer konservativt.

Det är därför inte förvånande att Gorsuch kom fram till sin slutsats genom att använda en juridisk filosofi som ofta förknippas med just konservativa domare.

Neil Gorsuch är en så kallad textualist: Inget förutom det som står i lagtexten är väsentligt när lagar ska tolkas, enligt textualister. Och i det här fallet ansåg Gorsuch att ordalydelsen i lagen omfattar ett skydd för homosexuella och transpersoner.

Lagtexten som domarna tog ställning till är en del av antidiskrimineringslagen the Civil Rights Act från 1964. I den står det bland annat att arbetsgivare inte får diskriminera på grund av kön; frågan som avgjordes var om den formuleringen - "på grund av kön" - också innefattar transpersoner och homosexuella.

Andra konservativa domare i HD, som Samuel Alito, anser att det är tydligt att kongressen aldrig hade för avsikt att skapa en lag som går så långt.

Det domstolen har gjort idag kan sammanfattas i ett ord, skrev Alito, "lagstiftning".

Stärkt av sin övertygelse om hur lagar ska tolkas så skrev Neil Gorsuch att lagstiftaren kanske inte hade förväntat sig det här resultatet, men att diskriminering på grund av könsidentitet eller sexuell läggning också är att diskriminera på grund av kön.

Aimee Stephens, den transperson som stämde sin arbetsgivare eftha er att fått sparken, fick aldrig uppleva dagens beslut. Hon dog för lite mer än en månad sedan, men hon hann skriva ett uttalande om domstolen skulle döma till hennes fördel.

”Jag är tacksam att domstolen beslutade att transpersoner har en plats i våra lagar – det gör att jag känner mig tryggare och mer inkluderad i samhället”.