Covid-19 har funnits på äldreboenden i de flesta kommuner

2:36 min

Många som bor på äldreboenden har blivit sjuka och dött i covid-19. Smittan har funnits på äldreboenden i de flesta kommuner i Sverige. Det visar en granskning från Ekot.

I början av juni hade 5000 personer testats med coronaviruset på äldreboenden i Sverige. Hälften av dem har dött. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Nästan hälften av alla smittade på äldreboenden bodde i Stockholm.

Ekot har frågat alla kommuner om de har haft covid-19 på sina äldreboenden. Det finns 290 kommuner i Sverige. 234 kommuner svarar att de tror att de har haft covid-19 på sina äldreboenden. Antingen har tester visat det, eller så misstänker kommunen att sjuka personer har haft coronaviruset.

Många kommuner tror att smittan kommit från personalen. De tror att det är personal som inte har känt sig sjuka som har smittat de äldre. Det säger Cissi Hedwall till Ekot. Hon är sjuksköterska i Hofors kommun.

– Vi misstänker att det är medarbetare som haft väldigt diffusa eller inga symptom alls och som tagit med sig smittan in på arbetsplatsen, så att vi fick en spridning både i personalgruppen och bland brukarna, säger Cissi Hedwall.

Flera kommuner säger att personalen inte har varit tillräckligt noga med hygienen. De har inte alltid följt rutinerna. Kommmunerna säger också att äldreboendena inte haft tillräckligt med skyddsutrustning.

Ingen får hälsa på de gamla som bor på äldreboenden. Inte ens familjen. Bara personalen får träffa de äldre. Det bestämde regeringen i mars. Det kommer att fortsätta vara förbjudet att hälsa på gamla släktingar på äldreboenden fram till den 31 augusti. Det bestämde regeringen igår.