Personalomsättning

Fler timanställda på covid-19-drabbade äldreboenden

1:58 min

Äldreboenden i Region Stockholm som fått in covid-19 hade en betydligt högre andel tim- och bemanningsanställda än boenden som inte fick in smittan. Resultatet tydliggör ett av äldrevårdens systemfel menar både äldreforskare och Vårdförbundet.

För att ta reda på vad som skiljer äldreboenden som fått in coronasmittan från boenden som inte fått det gjorde Smittskydd Stockholm en enkätundersökning till alla regionens äldreboenden.

Den visar att andelen tim- och bemanningsanställda är klart högre på äldreboenden där hyresgäster blivit sjuka i covid-19.

Över hälften av de  äldreboenden som rapporterat covid-19 uppger att de har en tim- och bemanningsanställningsgrad på 30 procent eller mer.

Dessutom hade nästan var femte i personalen på covid-drabbade boenden varit på jobbet trots symptom.

Johan Fritzell, professor i sociologi som leder Karolinska Institutets center för äldreforskning, tycker att coronasmittan tydliggjort ett systemfel i äldreomsorgen:

– Kontinuiteten och anställningsformerna är ett stort problem på äldreboendena. Att en fjärdedel av personalen är timanställda, daglönare gör det betydligt svårare att stanna hemma vid minsta symptom, säger han till Ekot.

Inte nog med varje individ som kommer på ett äldreboende är en ny smittorisk. En annan aspekt är att tillfällig personal inte känner de boende lika väl, som fast anställd personal. När det kommer till vård av gamla och sköra människor är den personliga kännedomen viktig för att kunna avgöra deras hälsotillstånd, menar Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet.