kons klimatpåverkan

Nu ska även svenska kor testa klimatdieten med alger

1:56 min

Kan rödalger från havet hjälpa svenska kor att sänka sitt klimatavtryck? Det vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöka, rapporterar Klotet.

– På senare tid har det varit mycket om röda alger. Det är även vi inblandade i, säger Rebecca Danielsson på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hon vill ta reda på om tricket med att stoppa en viss sorts rödalger i fodret fungerar lika bra här i Sverige som forskning har visat att det gör utomlands.

Forskare i andra länder har nämligen sett i tidigare studier att rödalger i fodret verkar kunna minska utsöndringen av växthusgasen metan från kornas matsmältningssystem med hela 40 procent.

Så i en kommande studie vill Rebecca Danielsson även ge rödalger till svenska kor.

– Vi har fått ett projekt nu som skulle ha dragit i gång i höstas men som vi fått skjuta lite på, på grund av coronaläget, berättar hon.

I sin forskning vill hon och kollegorna dels undersöka om rödalgerna får några negativa effekter för kon. Och dels om resultaten kring metanet i andra länder står sig här i Sverige.

– De studier som är gjorda har gjorts i USA och Australien framför allt. Vårt foder ser inte likadant ut, vi har lite annat grovfoder. Vårt ensilage eller gräs har väldigt hög kvalitet under vår korta växtsäsong. Så vi vet inte om vi kommer att ligga på samma nivåer som de andra studierna.