Coronaviruset

Spolande toaletter kan sprida smitta enligt ny studie

0:48 min

En forskargrupp från American institute of Physics menar att spolande toaletter eventuellt kan sprida coronaviruset.

Studien uppmärksammar ett generellt smittspridningsproblem, som gäller många  virus och bakterier. Och nu menar man att det även kan gälla coronaviruset och  hänvisar till tidigare studier som visat att coronaviruset kan finnas kvar i avföringen hos smittade personer.

Genom att simulera vatten- och luftflöden i en spoltoalett i datormodeller såg man att spolandet kan skapa ett moln av aerosoldroppar som innehåller virus, och att dropparna är tillräckligt stora och varaktiga för att kunna andas in av andra.

Forskarna råder därför folk att lägga på toalettlocket innan de spolar.