Rehabilitering

Få företag söker stöd för sjuka anställda

1:58 min

Företag är dåliga på att söka stöd för att rehabilitera sina sjuka anställda. Bara 25 procent av de anslagna pengarna betalades ut från Försäkringskassan 2019.

Cecilia Udin som är Nationell samordnare för Försäkringskassan tycker att arbetsgivarna borde använda sig mer av stödet.

– Försäkringskassan tycker att det är synd att stödet inte utnyttjas mer. Fler arbetsgivare kan ha nytta av det framförallt när det gäller en psykisk ohälsa och för att ge en hållbar lösning för individer, säger Cecilia Udin.

2019 betalade Försäkringskassan ut knappt 55 miljoner, eller 25 procent av de pengar som företagen kunde ansöka om för att få ekonomiskt stöd för rehabilitering av anställda. Samtidigt var drygt 170 000 personer sjukskrivna i december samma år.

Petra Lindh Sandung vd för Företagshälsan PE3 i Borås säger att de möter många företag som inte känner till stödet.

– Jag tror att det handlar mycket om okunskap och att man inte känner till att stödet finns. Och okunskapen handlar framförallt om att man inte vet vad man kan använda stödet till, säger Petra Lindh Sandung.

Rehabiliteringsstödet ligger på 10 000 kronor per medarbetare och ska användas till att förkorta eller förebygga sjukfall. Det handlar t ex att göra den numera obligatoriska planen för återgång i arbete, men också mer praktiskt som fysisk anpassning av arbetsplatsen eller stödjande samtal för att hantera stress i jobbet. Däremot omfattar stödet inte medicinska behandling.

Enligt Katarina Bäck, försäkringsexpert på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill deras medlemsföretag gärna ha hjälp med kostnader för stödjande samtal, men de tycker det är oklart vad de kan få ersättning för.

– Man upplever att det för otydligt, krångligt och inte så träffsäkert som man hade önskat, säger Katarina Bäck.

Cecilia Udin, nationell samordnare vid Försäkringskassan, säger att de genomfört informationskampanjer och försökt förtydliga vad som ingår i rehabiliteringsstödet.

I coronatider är det svårt att säga något om årets utfall och Cecilia Udin anser att det är för tidigt att ändra på stödet, eftersom det gjordes om för bara två år sedan.

– Vi följer utvecklingen och har inte sett att vi behöver göra några justeringar nu. Men som sagt vi får följa det en längre tid och se om vi behöver föreslå några ändringar, säger Cecilia Udin.