Analys

Åström: ”Ki är mer optimistiskt än andra bedömare”

2:01 min

Fallet för svensk ekonomi kommer inte att bli lika stort som man tidigare trott, det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Enligt KI kommer Sveriges BNP att sjunka med 5,4 procent i år - i april var bedömningen ett fall på sju procent.  Sverige hade en mindre omfattande stängning av samhället och därmed blev inte nedgången lika djup som befarat, säger Ekots ekonomikommentator Kristian Åström.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

 – Skillnaden mellan Sverige och övriga EU är nu också större i prognosen än tidigare.  Det går helt enkelt bättre för Sverige än övriga EU, enligt Ki:s bedömning, säger Kristian Åström.

Hur förklarar Ki att det går bättre för Sverige?

– Nedstängningen under andra kvartalet var mindre omfattande i Sverige. Det har påverkat servicenäringen. Även om orderingången i hotell- och restaurangbranschen gått ned 80-90 procent finns det andra delar av servicenäringen som inte är lika hårt drabbad, som i andra delar av Europa, där man haft helt stängt. Sedan är det också så att under första kvartalet gick det bättre för Sverige än övriga Europa.

Men om det går sämre i Europa kan väl det också påverka Sverige?

– Definitivt. Det är en osäkerhetsfaktorerna i prognosen. Vad som händer på de här marknaderna är vi helt beroende av, eftersom vi har en så stor exportsektor. Sammantaget är Ki mer optimistisk i sina utsikter än tex EU-kommissionen som tror att Sverige kommer ligga ungefär på samma nivå som andra EU-länder i slutet av året. Förklaringen är att svensk export förväntas tappar medan länder som har haft stängt kommer ikapp när deras servicenäringar som är mer beroende av den inhemska ekonomin, återhämtar sig.

Hör Ekots ekonomikommentator i spelaren ovan.