Statyprotester

Kritik mot Linnéuniversitetets namn

2:01 min

På flera håll i världen har statyer föreställande bland annat tidigare slavägare välts och saboterats, som ett led i demonstrationerna efter afroamerikanen George Floyds död.

I Sverige höjs nu röster bland annat kring statyer Carl von Linné, som anses ha bidragit till Europas rasistiska historia.

Det finns även ett universitet som heter Linnéuniversitetet och där har rektorn och historikern Peter Aronsson fått ta emot brev från studenter som undrar hur skolan, med sitt val av namn, ser på Carl von Linnés arv. Han tycker att det väcker intressanta frågor om vilket ansvar som följer med namnvalet.

– Det finns en positiv kärna som vi försöker att utnyttja. En fantastisk pedagog och systematiker, kulturhistoriker och inriktad på nytta för landet. Så det finns mycket positivt att ta fasta på. Samtidigt är det så att all kunskap kan missbrukas och missbrukas antingen i sin egen tid eller i sin eftertid, säger Peter Aronsson och tillägger:

– Det gör också att universitetet har ett ansvar att bearbeta de frågorna och kritiskt granska vad var det som blev bra med den här kunskapen, vad var det som spårade ur och vad kan vi göra? Vad är vår del i det ansvaret? Jag tycker att det reser väldigt viktiga frågor som är levande hos oss som nu får en ökad dramatik i och med Black lives matter-rörelsen.

Vad planerar ni att göra framöver för att behandla de här frågorna?

– Vi har haft några stycken specialiserade Linné-forskare hos oss och redan börjat jobba på en kurs om arvet efter Linné. Det här aktualiserar också att det kanske inte bara ska vara en kurs för forskarutbildning som vi tänkte oss från början. Utan kanske öppna föreläsningar, tydligare diskussion på vår egen hemsida om det här och att vi kan föra in det lite bredare.