Mot covid-19

Blodplasmastudie går vidare efter hoppfulla resultat

2:04 min

Försöken vid Karolinska institutet med att ge blodplasma från tillfrisknade personer till coronasjuka patienter visar lovande resultat.

Det gör att forskarna nu går vidare med nästa steg, där patienter lottas till behandlingen.

– Det tidigaste fyndet som vi ser är att om man har virus i blodet, så blir man av med viruset i blodet om man ger blodplasma med neutraliserande antikroppar vanligtvis redan nästa dag, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi.

Flera påsar blodplasma kan behöva ges till patienterna, innan de blir av med virus i blodet.

– Det är möjligt att fortsätta att ge blod tills dess att patienterna blir av med viruset, säger Joakim Dillner.

Att ge blodplasma, det vill säga det som blir kvar när blodkropparna tagits bort från blodet, från personer som varit sjuka och utvecklat antikroppar är en beprövad metod för andra infektionssjukdomar. Målet är att antikropparna i den donerade blodplasman ska hjälpa till att bekämpa viruset hos den svårt sjuka patienten.

Hittills har studien vid Karolinska institutet i en första fas gått ut på att säkerställa att metoden är ofarlig för covid-19-patienter och i en andra att ta reda på hur mycket blodplasma som ska ges, när och till vem. De tidiga resultaten tyder alltså på att blodplasma kan hjälpa till att få bort virus i blodet, vilket påverkar patientens tillstånd.

– Vi ser en väldigt kraftig korrelation mellan dålig prognos för de patienter som har kvar virus i blod, medan de patienter som kommer in till sjukhuset utan virus i blod ofta blir friska av sig själva och får gå hem, säger Joakim Dillner.

I studiens andra fas har runt 25 patienter ingått, och nu vill forskarna gå vidare med minst hundra patienter, där hälften lottas till att få blodplasma och hälften inte för att kunna jämföra grupperna. En liknande studie har inletts på Skånes universitetssjukhus, men enligt överläkare Mona Landin-Olsson finns än så länge inga resultat.

Försök i andra länder har visat övervägande goda resultat, enligt en genomgång som Joakim Dillner med kollegor gjort. Men behovet av fler studier med kontrollgrupper är stort, säger han. Om behandlingen visar sig fungera skulle det betyda mycket.

– Vi har väldigt lite att erbjuda de patienter som har covid i dag. Det här skulle vara en av de mycket få möjligheterna att ge behandling som öppnar sig, säger Joakim Dillner.