Kulturarv

Svensk metod undersöker skotska runskrifter

1:58 min

Undersöker hur vikingar och lokalbefolkning påverkade varandra.

I ett svensk-skotskt pilotprojekt som pågår just nu undersöks runstenar i Skottland med hjälp av en ny metod med 3D-teknik som används i Sverige.  Forskarna hoppas också kunna kasta nytt ljus över språken som talades i Skottland vid denna tid.

En av de platser som runforskarna har besökt är den svårtillgängliga lilla tidvattenön Brough of Birsay norr om det skotska fastlandet – här finns både vikingarnas runstenar, pikternas bildstenar och gaelernas oghamskrift bevarade – något som är unikt.

Väl iland hade forskarna bara ett par timmar på sig att 3D-skanna stenarna och samla in sitt material innan tidvattnet skulle komma tillbaka.

Projektet leds av forskare vid National Museums of Scotland och University of the Highlands and Islands.

Senare i år ska projektet vara klart och då presenteras resultaten. Det forskarna hoppas få reda på, är hur pikterna, gaelerna och vikingarna interagerade med varandra. Det berättar Laila Kitzler Åhfeldt som är arkeolog och runolog och en av de svenska forskare, från Riksantikvarieämbetet, som ingår i projektet.

– Även om vi inte skulle lyckas med det har vi ändå gjort någonting viktigt eftersom vi har gjort en bra 3D-dokumentation av inskrifterna, säger Laila Kitzler Åhfeldt.