Rymdkapplöpning

Rymdstyrelsen positiv till satelliter från Esrange

1:59 min

Rymdstyrelsen är i en ny rapport positiv till planerna på avancerade uppskjutningar av satelliter i omloppsbana runt jorden från Esrange, i dag skjuter rymdbasen utanför Kiruna bara upp forskningsraketer som faller ner till jorden igen efter en kortare färd upp i atmosfären.

Anna Rathsman, Rymdstyrelsens generaldirektör:

– Vi säger att vi i grunden är positiva, och att vi tror att det är väldigt mycket bra effekter som Sverige får genom att börja skjuta upp satelliter från Esrange, men att göra det är naturligtvis regeringens beslut, det här är en rapport vi lämnar till regeringen, säger Anna Rathsman, Rymdstyrelsens generaldirektör.

I dag skjuter rymdbasen utanför Kiruna bara upp forskningsraketer som faller ner till marken igen efter en kortare färd upp i atmosfären.

Rapporten från Rymdstyrelsen ska ingå i regeringens beslutsunderlag inför ett eventuellt beslut om pengar till ny infrastruktur för satellituppskjutning från Esrange. Nu finns förhoppningen att rapporten innebär att regeringen nu snabbt fattar beslut om pengar, uppåt 400 miljoner kronor, som gör att rymdbasen får satellitförmåga.

– Det skulle vara jättefint att kunna få någonting här under sommaren, vi har väntat länge och det skulle vara jättefint att få det i närtid, säger Esranges chef Lennart Poromaa.

Statliga rymdbolaget SSC har länge haft som mål att Esrange ska kunna skjuta upp små satelliter på upp till 150 kilo, och bedömer att sån verksamhet har
hög kommersiell potential när användningen av satellitdata växer, exempelvis för klimatövervakning och i självkörande bilar.

Det pågår en kapplöpning mellan Sverige, Norge, Storbritannien och Portugal om att blir först med satellituppskjutning från Västeuropeisk mark.

Att bli först anses ge marknadsfördelar, men ger också andra fördelar.

– Den första bas som etableras kommer man att lägga märke till och får en fördel av det också, säger Odd Roger Enoksen, chef vid norska rymdbasen Andöya.

Den norska regeringen har föreslagit Stortinget att bevilja 360 miljoner norska kronor till Andöyabasen för satellitinvesteringar. Odd Roger Enoksson tror att det bäddar för att Norge ska vinna rymdkapplöpningen och att Andöyabasen ska kunna skjuta upp sin första satellit om ett drygt år.

– Jag tror det, men jag vet ju inte, men Norge ligger i all fall bra till att klara att bli först, säger Odd Roger Enoksson.

– Det finns mellan Sverige och Norge alltid den här tävlingsandan, men jag tror ändå att det finns en stor chans att vi kommer att kunna erbjuda den här tjänsten relativt samtidigt, och komplettera det behov som finns, säger Esrangechefen Lennart Poromaa.