Brandbekämpning

Försvaret: För svårt att sanera PFAS

1:58 min

Försvarsmakten ser ännu ingen möjlighet att sanera de områden, bland annat brandövningsplatser, som förorenats med högfluorerade PFAS-kemikalier. Nu söker Försvaret hjälp av andra myndigheter.

– Det saknas ju för närvarande kommersiell och tillgänglig och hållbar teknik, som dessutom är miljöeffektiv och som vi kan använda till skäliga kostnader, säger Håkan Johansson, hållbarhetsstrateg på Försvarsmakten.

Regeringen begärde i vintras en handlingsplan från Försvarsmakten om hur områden, som förorenats av långlivade miljöfarliga PFAS-kemikalier ska efterbehandlas. Försvaret har nu lämnat in handlingsplanen, men utan svar på hur saneringen gå till.

Kemikalierna kommer främst från släckskum som försvaret använt vid brandövningar i många år. I bland annat Kallinge i Blekinge, i Tullinge och Uppsala har kemikalierna skadat dricksvatten.

PFAS misstänks kunna orsaka cancer och sköldkörtelsjukdomar. Studier visar att födelsevikten hos barn sjunker om mamman har PFAS i kroppen. PFAS misstänks försämra vår förmåga att tillgodogöra oss vaccin. Men det behövs mer forskning om hälsorisker med PFAS.

Försvaret har sedan flera år kartlagt ett 70-tal platser där PFAS kan ha läckt ut till mark och vatten. På flera ställen finns oro för att PFAS fortsätter rinna ut i vattendrag i väntan på åtgärder.

Samtidigt fortsätter Försvarsmakten att använda PFAS-släckskum eftersom de inte funnit bra alternativ.

– Den filmbildande egenskapen som PFAS-släckskum har är en viktig del av vårt brandbekämpningssystem.

Vad ska ni göra för att hejda att PFAS läcker ut i väntan på de perfekta saneringsmetoder ni efterlyser?

– Det är en fråga på detaljnivå, varje plats är unik. Det är inte jag rätt person att svara på, säger Håkan Johansson, hållbarhetsstrateg vid Försvarsmakten.

Beräkningarna över vad efterbehandling kan kosta är osäkra, men en färsk uppskattning ligger på mellan två och sex miljarder kronor.

I februari nästa år ska Försvarsmakten redovisa åtgärder för efterbehandling och ha besked om hur eventuella skadeståndskrav ska hanteras för de skador PFAS-läckaget orsakat.

Försvarsmakten vill ha hjälp av andra myndigheter - till exempel Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, för att hantera miljöproblemen med PFAS.

– Vi behöver samverka med varandra för att lära oss av varandras erfarenheter och hitta de lösningar som kanske andra aktörer har hittat. Det är lite outforskad mark än så länge, vad det finns för typ av metod för sanering och rening. Därför efterfrågar vi den här samverkan, säger Håkan Johansson, Försvarsmakten.