Blommande vägrenar

Många vägrenar har redan slagits av

1:55 min
  • Trafikverket är nu i full gång med att klippa växterna längs de gotländska dikeskanterna.
  • Att blommorna ännu inte satt frö, att sällsynta växter klipps av och att insekterna behöver blommorna, ändrar inte Trafikverkets inställning.
  • Trafiksäkerheten går först, säger projektledare Bob Kolmodin, och tillägger att man bara klipper där växterna kan göra att det blir dålig sikt.