GÖTEBORG

Personal får gå efter övergrepp

0:27 min
  • På ett LSS-boende i Västra Göteborg har de boende utsatts för allvarliga risker och nu byts två tredjedelar av personalen ut. Det har socialtjänsten i stadsdelen beslutat efter en Lex Sarah-anmälan. 
  • Det handlar om bland annat övergrepp mot de boende, rutiner som inte följs, konflikter inom personalen och bristande kompetens. En av händelserna har även lett till polisanmälan.