Miljö

Mindre trafik har lett till renare luft

1:41 min
  • Den västskånska luften har blivit bättre under coronakrisen. Det visar statistik som Naturvårdsverket samlat in från bland annat Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Lund.
  • "Det som hänt i år är att man sett att trafikrörelsen har minskat och då kan man se en koppling till minskade luftföroreningar," säger Henric Nilsson på miljöförvaltningen i Malmö. 
  • I statistiken jämförs utsläppen av partiklar som kvävedioxid under coronapandemin med medelvärdet för samma period de senaste fem åren. Och på de flesta mätstationer är utsläppen mindre.