#klaracorona

Surfbukten öppnar trots tvivel – delvis coronaanpassat

2:22 min
  • Måndag 22 juni innebar bad- och samlingsplatsen Surfbuktens öppningsdatum för sommaren 2020 – en sommar som präglas av rådande coronapandemi.
  • "Vi har nästan inga sittplatser, vi håller köer borta och försöker förebygga kluster. Det är en offentlig parkmiljö, så det är också viktigt att kommunen tar sitt ansvar. Det vore fint om de kommer hit och tittar till och hjälper till" säger Surfbuktens initiativtagare Simon Jaktlund när det gäller hur de coronaanpassat sin verksamhet.
  • Surfbukten ligger på Frösön, mitt emot Badhusparken i Östersund.