Coronakrisen

Blodplasma till covidsjuka testas även i Skåne

2:06 min

Tidiga försök vid Karolinska institutet med att ge blodplasma från tillfrisknade personer till patienter sjuka i covid-19 visar lovande resultat. En liknande studie görs vid Skånes universitetssjukhus.

– Det som har varit en begränsande faktor har varit att få tag på alla sorters plasma och ha tillräckligt av dem. Vi har haft tillräckligt av vissa typer av plasma men inte av andra, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin.

Att coronapandemin hittills slagit relativt lindrigt mot Skåne har gjort både antalet patienter och blodplasmadonatorer begränsat. Målet är hundra patienter i studien, och hittills är fyra med. Covid-19-sjuka som behöver syrgasbehandling tillfrågas om att delta, och hälften lottas till standardbehandling, hälften till att även få blodplasma. Förhoppningen är att antikropparna i blodplasman ska hjälpa till att bekämpa viruset.

– Det vi tittar på är framför allt hur lång tid det dröjer innan man kan avveckla syrgasen. Det är det viktigaste utfallsmåttet i studien, säger Magnus Rasmussen.

Blodplasman från de tillfrisknade måste ha en viss nivå av antikroppar mot coronaviruset och finnas för alla blodgrupper. Magnus Rasmussen tror att den brist man sett nu kommer att minska, när sjukvårdspersonal med symptom provtas i större utsträckning.

– Då kommer vi hitta många personer som är tänkbara givare och som också är vana vid sjukvårdsmiljö, säger han.

På Karolinska institutet visar enligt professor Joakim Dillner tidiga resultat vid utprovning av blodplasmametoden att patienter med virus i blodet verkar bli av med det. Magnus Rasmussen tycker att det verkar logiskt.

– Jag tycker att det är tilltalande att ha som huvudmål att få bort viruset snarare än att styra om immunförsvaret. Sedan kan det vara så att den optimala strategin innehåller båda saker, men jag tycker just detta att viruset försvinner är en viktig sak, om man ska angripa sjukdomen, säger Magnus Rasmussen.