Politik

Kommunstyrelsen i Härjedalen får anmärkning

0:51 min
  • Kommunfullmäktige följde revisorernas förslag och beviljade kommunstyrelsen ansvarsfrihet, dock med en anmärkning.
  • Revisorerna har konstaterat att årsredovisningen inte lämnats inom lagstadgad tid, de ser också allvarligt på den ekonomiska utvecklingen med en budgetavvikelse på över 21 miljoner kronor.
  • Omröstningen gav oavgjort resultat bland ledamöterna, men då kommunfullmäktiges ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) med utslagsröst, röstade ja för anmärkningen, får kommunstyrelsen bakläxa.