Intensivvård

Ny covid-behandling testas i svensk studie

1:25 min

Svenska forskare ska nu testa en ny behandlingsmetod för covid-19-patienter, där många utvecklar så kallad ARDS-sjukdom, eller "chocklunga" som det kallas. Studien är ett samarbete mellan ett 40-tal forskare och läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Karolinska Institutet.

– Det här är patienter som kommer rekryteras till studien när de befinner sig på infektionsavdelning, innan de blir för dåliga och hamnar i respirator. Om de sedan hamnar i respirator så inkluderas de i studien och får den här behandlingen, säger Oscar Simonson.

Huvudparten av de som dör i covid-19 dör i något som heter ARDS, även kallat chocklunga, säger Oscar Simonson. Man får lungsvikt, alltså att lungan slutar fungera som den ska då immunförsvaret reagerar mot de infekterade cellerna. Det resulterar i att syre inte kommer ut i blodet ordentligt.

För fem år sedan behandlade Oscar Simonson och hans kollegor patienter med andra typer av infektioner som hade utvecklat ARDS, bland annat svininfluensa-patienter. Den gången behandlades patienterna med speciella celler (mesenkymala stromala celler) vars uppgift var att delvis reglera immunförsvaret och dämpa det.

Dessa patienter blev markant förbättrade och kunde då tas bort från intensivvård och fick komma hem. Patienterna har fem år senare följts upp, och det har visat på bra resultat, säger Oscar Simonson.

Nu vill forskarna göra samma sak, fast med covid-patienter som utvecklat ARDS.

– De här cellerna har antiinflammatorisk egenskap. Vi hoppas att de här patienterna ska komma ur respiratorn snabbare och att deras lungfunktion ska förbättras, säger Oscar Simonson.

Forskarna har fått godkänt att testa metoden på nio patienter till att börja med. En särskild kommitté kommer utvärdera efter de första tre patienterna, och om resultaten ser bra ut kommer man få fortsätta. Efter nio patienter kan behandlingen därefter komma att testas i en större studie.

Forskningen och testerna är ett samarbete mellan flera kliniker på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Institutet. Totalt medverkar ett 40-tal forskare och läkare. Oscar Simonson säger att det finns olikheter mellan de patienter man behandlat tidigare och covid-patienter, just eftersom det är ett nytt virus som orsakat sjukdomen den här gången.

– Just att det är ett nytt virus gör att det här är okänd mark, och det är ju problematiskt. De här patienterna får en ganska hög frekvens av blodproppar, och det är en ny bild som vi inte riktigt har sett tidigare på ARDS-patienter i samma utsträckning. Så det kan också vara en ny faktor som kan bli problematisk, säger Oscar Simonson.