Västra länken

Grundvattenläcka vid vägbygge i Umeå

1:53 min
  • När en tunnel ska byggas vid Västra Länken på Röbäcksslätten måste entreprenören pumpa upp stora mängder grundvatten.
  • Trafikverket hade räknat med att pumpa upp 10 000 kubikmeter grundvatten, men på grund av läckor blir det mer än så. 
  • "Det är olyckligt för alla parter", säger Tommy Taftø, projektledare på Trafikverket.