EU:S KULTURBUDGET

Ledamöter kritiserar förslag till budget

0:33 min

Politikerna i EU:s kultur- och utbildningsutskott riktar stark kritik mot de föreslagna neddragningarna inom kulturområdet i den kommande budgeten.

I en debatt kallade ledamöterna i utskottet förslaget om neddragningar för oacceptabelt och hänvisade bland annat till att kultur och utbildning bägge är områden som drabbats hårt av den pågående coronakrisen.

I det senaste förslaget, utgör kulturbudgeten bara 0,08 procent. Kulturens andel av budgeten har därmed nästan halverats.