Coronavård i Sverige och Danmark

11 min
  • I diskussionen kring Sveriges höga dödstal lyfts misslyckandet med att skydda de äldre.
  • I våra nordiska grannländer har man lyckats bättre med att skydda de äldre sägs det ofta. Ligger förklaringen till detta delvis i hur ländernas äldreomsorg fungerar?
  • Hör reportage av Naila Saleem, Ekots reporter, och David Rasmusson, Danmarkskorrespondent.