Kina-Japan

Beslut om ögrupp skapar spänningar

2:03 min

De diplomatiska och militära spänningarna mellan Kina och Japan ökar efter ett beslut att en omstridd ögrupp i det Östkinesiska havet ska klassas som japanskt territorium.

I centrum för konflikten står en grupp obebodda öar på en yta av sju kvadratkilometer i Östkinesiska havet, kända i Japan som Senkaku och i Kina som Diaoyu. Båda länderna – och Taiwan – gör anspråk på öarna, som har kontrollerats av Japan sedan 1972.

Den utlösande faktorn till turbulensen var ett lokalt beslut i går i den närmast liggande japanska prefekturen Okinawa om att formellt klassa öarna som japanskt territorium, för att – som det uttrycktes – effektivisera det administrativa styrandet av området.

Ögruppen har länge varit en stridsfråga – det handlar om historiska och nationalistiska argument från båda sidorna, men också mer aktuella konkreta anledningar. Området är rikt på fisk och viktigt för den internationella fartygstrafiken, men framför allt så tros det finnas stora gas- och oljefyndigheter kring öarna.

Kina har reagerat med skarp kritik – en talesperson för kinesiska utrikesdepartementet beskrev det japanska beslutet som olagligt och betecknade det som en allvarlig provokation.

Landet har ökat sin redan omfattande närvaro i området, med fler kustbevakningsfartyg, och den japanska sidan har bland annat förstärkt flygspaningen.

Oron finns att spänningarna, förutom militära incidenter, ska leda till oroligheter som skedde 2012, då japanska staten köpte öarna från en privat ägare. Det beslutet ledde till våldsamma antijapanska stämningar i Kina, med attacker mot bland annat japanska ambassaden i Peking, och förstörandet av japanska restauranger och affärer.

Storpolitiskt handlar det också om att en eventuell militär konfrontation mellan de båda länderna leder till att USA dras in eftersom landet har ett avtal med Japan om att skydda landet om det attackeras.

Öarna är ett känsligt militärt område, där de ligger mellan Okinawa, med stor amerikansk truppnärvaro och Taiwan. Därför är intresset nu stort på många håll i världen kring vad som händer i det lilla ö-området.