Coronapandemin

Tegnell: IVA-situationen ser bättre ut

5 161 personer har nu dött i Sverige till följd av covid-19. Det är en ökning med  39 fler fall som rapporterats in jämfört med i går. I dagsläget är 60 837 personer bekräftat smittade med covid-19 i Sverige.

Svenska myndigheter säger att man börjat dela upp statistiken över bekräftade fall av covid-19 i allvarliga och icke-allvarliga fall.

IVA-situationen ser bättre ut vilket är bra inför sommaren, säger Anders Tegnell.

Det är en 20-procentig minskning på antalet inlagda på intensivvården jämfört med förra veckan med 65 procent jämfört med vecka 17 när vi hade som mest inlagda med covid-19, Säger Taha Alexandersson på Socialstyrelsen. Bemanning och personalresurser är den stora utmaningen. Det är fortsatt personaltillgången som är den svåra frågan man har att lösa inom hälso- och sjukvården. Många planerade semester närmar sig. Det är många vårdanställda som är just nu är nu oroade för att de ska kallas in under sin semester, enligt Taha Alexandersson

Iréne Carlsson, Socialstyrelsen, säger att man sett över beredskapsplaner för höga temperaturer i kommunerna.

Vi kan se fortsatt lägre förtroende för ansvariga, både politiker och myndigheter, säger Svante Werger, MSB. Åtta av tio tror inte att de är eller har varit sjuka i covid-19. En fjärdedel uppger att de kommer besöka pubar och stora evenemang mer sällan än man gjorde tidigare. Mer än vad fjärde anger att de kommer jobba hemifrån mer efter att pandemin är över.

Coronapandemin och konsekvenser som ökad isolering och mer tid i hemmet ökar risken för personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersvåld, säger Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten. I april anmäldes fler fall av misshandel mot kvinna av partner jämfört med månaden innan.

– Möjlighet att ta del av stödinsatser under skoltid eller arbetsplatser som fungerat som en frizon för våldsutsatta har försvunnit. Det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter de utsatta tar.

Jämställdhetsmyndigheten har på sin sida presenterat information som kommuner ska tillhandahålla sina medborgare för att minska förekomsten av kvinnomisshandel och hedersvåld. Kvinnojourer rapporterar om ökat tryck och Bris rapporterar också att de har fått betydligt fler samtal som handlar om familjekontakter och våld.