Psykisk ohälsa

Pandemins påverkan på psyket ska mätas långsiktigt

1:59 min

Med hjälp av en omfattande studie ska pandemins påverkan på befolkningens psykiska hälsa mätas. Studien kommer pågå under många år och riktar sig till alla.

Karolinska institutet har startat en omfattande studie för att kartlägga pandemins effekt på människors psykiska mående. Anna Kähler leder projektet och menar att det är mycket som talar för att vi kommer att se en ökad psykisk ohälsa.

– I Sverige har vi sett att psykologer och psykiatrin har haft ett ökat tryck. Det har skett en stor påverkan i hela samhället på både hälsan, ekonomin och vardagslivet. Det är viktigt att vi tar reda på hur det ser ut i Sverige så vi kan förbättra och löpande möta upp behovet på bästa sätt, säger hon.

Studien går under namnet Omtanke2020 och är webbaserad. Den riktar sig till alla intresserade över 18 år. Deltagarna följs genom regelbundna enkäter, både medan pandemin pågår och under ytterligare fem år.

– Vi vill mäta här och nu hur det ser ut, vilka effekter pandemin har på stress, ångest, depression och sömnproblem. Vi vill se om det finns faktorer som gör att risken ökar att man mår extra dåligt, till exempel tidigare psykisk ohälsa eller att man är vårdpersonal. Och om vi kommer kunna se långsiktiga effekter.

Liknande datainsamlingar kommer genom ett internationellt samarbete ske samtidigt i totalt sju länder. Men de nordiska länder som deltar har särskilt goda förutsättningar.

– Det som är unikt med Norden är att vi kan använda oss av nationella hälsoregister parallellt med enkäterna. Vi har goda förutsättningar att titta både på riskfaktorer och sjukdomshistorik före pandemin och följa upp efter att pandemin är över.