Region Västernorrland

Miljoner satsas för att motverka självmord

2:02 min
  • Västernorrland är en av sju regioner i landet som hittills saknat en handlingsplan för suicidprevention.  
  • Nu har regionen fått 4,7 miljoner kronor öronmärkta för just arbetet med att motverka självmord, ett projekt som bland annat ska öka kompetensen hos anställda inom kommunerna och regionen.  
  • "När man följer upp genomförda suicid så ser vi att personen ofta har haft kontakt med hälso- och sjukvård, socialtjänst eller skolan. Det väcker frågan om vi kan förebygga mer genom att göra personal kunnig i de här frågorna", säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare på Region Västernorrland.