Hemtjänst

Orust kommun prickas för hemtjänstbeslut

1:16 min
  • Flera kommuner i P4 Västs område har nekat hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i kommunen - något som kan vara olagligt.
  • Nu har Justitieombudsmannen, JO, prickat Orust kommun för deras hemtjänstbeslut, något som TT var först med att rapportera.
  • JO konstaterar att kommunen "inte har någon laglig möjlighet att själv välja som den ska följa gällande lagstiftning eller inte" och menar att kommunen fattat beslut utan stöd i lagen - vilket är varför de väcker kritik mot kommunen.