Coronaviruset

Sjukhusledningen tillbakavisar kritik efter utbrott av covid-19

1:40 min
  • På geriatriken på sjukhuset i Västerås, där äldre vårdas, har 16 anställda och fyra patienter blivit sjuka i covid-19.
  • Vårdförbundets huvudskyddsombud Tina Javidi tycker inte att de ansvariga på sjukhuset gjort tillräckligt för att skydda de äldre och inte heller för att ge personalen rätt förutsättningar.
  • "Vi tycker nog ändå att vi har jobbat väldigt effektivt med att begränsa skadeverkningarna av smittan på sjukhuset med både personlig skyddsutrustning, information, tydliga riktlinjer, ökat städ och så vidare", säger biträdande sjukhuschefen Martin Andersson.