Risk för vattenbrist

Bevattningsförbud i Örnsköldsvik

0:29 min
  • Från och med onsdag 24 juni kl. 8 är det förbjudet att vattna med kommunalt vatten i hela Örnsköldsviks kommun. 
  • Vattenverken går på maxkapacitet och för att säkerställa att dricksvattnet ska räcka införs bevattningsförbudet, enligt kommunen. 
  • Det innebär att det inte är tillåtet att vattna gräsmattor och rabatter med spridare eller vattenslang och man får inte heller fylla pool, spa eller bassäng med kommunalt vatten.