Efter corona

"Det krävs satsningar på digitalisering och utbildning"

1:56 min

För att Sverige ska kunna starta om och komma ut starkt på andra sidan av coronakrisen krävs det satsningar inom en rad olika områden, enligt IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

– De geopolitiska förändringarna gör att vi måste jobba bättre tillsammans inom EU, vi måste få ut mer av vår gemensamma slagkraft. Inte minst när det gäller den digitala revolutionen. Den kommer ändra samhället i grunden, och där ligger Europa och Sverige ordentligt efter, säger Carl-Henric Svanberg, preses för IVA och även ordförande för AB Volvo.

I en rapport som IVA tagit fram finns förslag på åtgärder och områden som behöver prioriteras framöver. Det handlar förutom om digitalisering och ett ökat samarbete inom EU, även om sådant som satsningar på forskning, energiförsörjning, elektrifiering av industri och bilar, miljö och hållbarhet – och inte minst utbildning.

– Det är väldigt många arbetslösa som måste byta bana snabbt. Det kommer utmana universiteten att ändra på utbildningsutbudet. Och det kommer i sin tur kräva att regeringen satsar pengar på det. För det är inte alla som blir av med jobben nu som har de kunskaper som den framtida industrin behöver, säger IVA:s vd Tuula Teeri.

Trots alla de problem som finns att lösa är Carl-Henric Svanberg ändå optimistisk.

– En styrka som Sverige har är det goda samtalet. Vi har en närhet till varandra, vi kan lyfta luren och den ena är inte märkvärdigare än den andra. Vi kan prata om problem och lösa dem. Det gör mig ändå optimistisk att vi ska kunna resonera och hitta kloka vägar fram, säger IVA:s ordförande Carl-Henric Svanberg.

Hör mer av intervjun med Carl-Henric Svanberg i nästa avsnitt av Ekonomiekot Extra som publiceras fredag 26 juni.