Karta till Jakten på Jack del 11-15

Karta över Stockholm - endast för trollkunniga.

På kartan kan du bland annat hitta Vättarnas rike, Storkyrkan på Riddarholmen och Bettys verkstad i Gamla Stan. Och ser du vittran och bergstrollet som stryker omkring?