Ledamöter kritiska

Regeringen lyssnade inte på äldreforskarnas varningar

1:48 min

Strax innan pandemin tillsatte regeringen ett råd av erkända äldreforskare i, men ville inte anlita dem för att minska smittspridningen i äldrevården. Den omfattande spridningen av covid-19 på äldreboenden hade kunnat mildras om regeringen lyssnat till rådet, menar nu flera ledamöter.

Äldreforskarrådets syfte är bland annat att förebygga allvarliga sjukdomar hos äldre. Men det senaste halvåret har inget sammanträde hållits. Så när smittspridningen på äldreboendena tog fart ringde forskarna själva upp regeringen.

--I det läget gjorde vi själva en framställan till departementet om att vi faktiskt finns. Vi tror att vi kan ganska mycket om hur åldrande och hur äldreomsorgen fungerar. Ring oss eller ta kontakt. Vi vill gärna vara med och ta ansvar. Men vi har inte hört av dem ännu, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi och knuten till Karolinska Institutet.

Och professor Ingemar Skoog vid Göteborgs universitet, menar att forskarna redan tidigt såg vad som höll på att hända på äldreboendena:

– För vi tyckte redan tidigt att äldrefrågan skulle bli viktig i samband med pandemin med tanke på vad som hänt i Italien. Men vi lyckades egentligen bara få ett kort möte där det inte hände så mycket. Istället skrev vi debattartiklar om vad vi trodde skulle hända i äldrevården.

Några månader senare var smittspridningen på svenska äldreboenden ett faktum och de döda på boendena räknas i tusental.

Trots uppmaningar från bland andra Folkhälsomyndigheten om att skydda de äldre mot coronaviruset har socialdepartementet aldrig anlitat det äldreforskarråd med 15 välkända forskare som regeringen själv tillsatte i december.

Socialminister Lena Hallengren framhöll då att rådet skulle föreslå hur äldreomsorgen skulle utformas för att förebygga allvarliga sjukdomar och hålla de äldre friska.

Och det var en utmärkt idé säger Ingmar Skoog vid Göteborgs universitet.

--Ja, egentligen hade det ju varit helt fantastiskt om vi hade kunnat bli inkopplade tidigt, för då hade man kunnat göra något riktigt bra. Just med tanke på den kunskapen vi hade. För sedan har det visat sig att Folkhälsomyndigheten inte hade den kunskapen om äldre, menar Ingmar Skoog.

Vad tror du att det hade betytt för smittspridningen om rådet fungerat?

--Det är svårt att säga, men vi föreslog till exempel en samordnande funktion vilket vore bra när det finns 290 kommuner. Och vi föreslog till exempel mer skyddsutrustning, mer provtagning. Vi föreslog också att man skulle minska kontakterna mellan de äldre och vårdpersonal. Jag tror även att en hel del beslut hade kunnat komma tidigare, men vad effekten hade blivit det kan vi ju aldrig veta.

I en kommentar säger socialminister Lena Hallengren att det inte funnits tid att inleda arbetet med äldreforskarrådet.

--Syftet med äldreforskarrådet har ju inte alls haft med pandemin att göra utan är ett långsiktigt arbete när det gäller kunskap om svensk äldreomsorg, när vi sedan tidigare har börjat påbörjat ett arbete att rusta svensk äldreomsorg så mycket bättre. Det låter ju verkligen som att det behövs med den kunskap vi har från pandemin. Och att dra igång en sådan äldreforskargrupp mitt under brinnande pandemi, det har inte varit görligt, säger Lena Hallengren.