Gillar mogna kvinnor

SKÅNE/BLEKINGE. Medelålders och äldre kvinnor löper högre risk än män att bli fästingbitna när de är ute i skog och mark.
Kvinnorna utvecklar dessutom oftare sjukdomen borrelia.
Det visar en avhandling som forskaren och Karlskronaläkaren Louise Bennet disputerar på under fredagen.

En av hennes studier visar också att den ringformade hudrodnad som är ett tecken på borrelia i många fall inte alls är ringformad.
– Därmed finns risken att sjukvården missar de här infektionerna, säger Louise Bennet.