ازدحام مردم در سواحل با وجود شیوع ویروس کرونا

2:07 min

با فرارسیدن گرمای تابستان، شمار زیادی از مردم به سواحل می‌روند. در برخی از سواحل مردم فراموش می‌کنند که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید فاصله تعیین‌شده از سوی اداره بهداشت همگانی را رعایت کنند.

یکی از ساکنین کمون اسکلستونه، توربیورن اونکوری، از چشم‌دید خود می‌گوید:

- من فکر می‌کردم که تعداد اندکی به این ساحل میایند، ولی چنین نبود. درست مانند زمان قبل از شیوع ویروس کرونا مردم در اینجا جمع شده ‌بودند.

کمون اسکیلستونا لوحه‌هایی را ترتیب داده که در طول این هفته نصب خواهد شد. این لوحه‌ها که به زبان‌های مختلف است به مردم یادآوری می‌کند که فاصله‌گذاری اجتماعی را در سواحل رعایت کنند. پتر فریدفیلت، از بخش امور فرهنگی این کمون می‌گوید:

- ما از مردم می‌خواهیم که توصیه اداره امور بهداشت عمومی را در نظر بگیرند و فاصله گذاشتن را رعایت کنند. امیدوارم که مردم این توصیه‌ها را بخوانند و عملی کنند.

به باور پتر فریدفیلت، در تابستان امسال حضور مردم در طبیعت و سواحل بیشتر از گذشته است و دلیل آن شیوع ویروس کروناست.

- امسال سال عادی نیست. ما شاهد تحرک بیشتر مردم در طبیعت هستیم.