barn- och ungdomspsykiatrin

Lång kö till BUP – upp till två års väntetid

1:44 min
  • Region Kronobergs årsredovisning för 2019 visar att man misslyckats med att nå i stort sett alla uppsatta mål vad gäller att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • För att exempelvis få göra ett besök på BUP inom sju dagar var målet satt till 90 procent; utfallet för densamma blev 43 procent.
  • "Väntetiden ligger på närmare två år just nu, vilket är totalt oacceptabelt", säger Yngve Filipsson liberal ledamot i regionfullmäktige. 

Mål för barn- och ungdomspsykiatrin 2019:

  • För besök på BUP inom 30 dagar var målet satt till 80 procent - utfallet blev 51 procent.
  • För behandling på BUP inom 30 dagar var målet 80 procent - utfallet blev 49 procent.
  • För behandling och utredning på BUP inom 30 dagar var målet 80 procent - utfallet blev 35 procent.
  • För fördjupad utredning på BUP inom 30 dagar var målet 80 procent - utfallet blev fyra procent.