Ekonomi

Företag och hushåll ser ljuset i tunneln

2:05 min

Både de svenska företagen och hushållen blev under juni klart mer positiva när det gäller det ekonomiska läget. Det visar statliga Konjunkturinstitutets månadsbarometer. Men det råder fortsatt stor osäkerhet, säger Fredrik Johansson Tormod som är ansvarig för barometern.

– Det är i varje fall fler som är positiva idag än det var för en månad sen. Men det här är ju förväntningar och sen får ju framtiden utvisa om de här förväntningarna slår in eller inte, säger han. 

Ja, det är framförallt vad företagen och hushållen tror om vad som händer framöver som gör att barometern för juni steg från drygt 64 till 75 men det är ju fortfarande långt från 100 som är det historiska genomsnittet. Och på den nivån låg barometern så sent som i februari innan det började rasa.

Optimismen ökade mest i juni inom tillverkningsindustrin.

– I många fall har ju produktionen varit tämligen obefintlig i många företag den senaste tiden men nu har produktionen börjat komma igång igen. Ekonomin börjar öppnas upp igen både i Sverige och utomlands,säger Fredrik Johansson Tormod.

Också företag inom tjänstesektorn börjar se lite mer ljust på tillvaron men på en betydligt lägre nivå och där ingår ju hotell och restauranger som drabbats väldigt hårt av krisen

– Indikatorn för den branschen ligger ju fortfarande jättelågt. Även om den har gått upp nu i juni så ligger den väldigt lågt, säger Fredrik Johansson Tormod.

De svenska hushållen har också blivit mer optimistiska, framför allt när det gäller hela Sveriges ekonomi. Kring den egna ekonomin så är det klart mer pessimistiskt jämfört med i början av året och man kan ana en ökad oro för att bli av med jobbet.

 – Det finns en sån oro, ja.