CORONA

Forskare studerar äldrevårdens coronahantering

1:41 min
  • Clary Krekula är forskare på Karlstads universitet och ingår i det äldreråd som regeringen tillsatte innan pandemin bröt ut.
  • Rådet tillfrågades inte av regeringen för att minska smittspridningen i äldrevården.
  • Nu kommer Clary Krekula i höst att forska på hur äldre inom hemtjänsten påverkas på olika sätt under coronasituationer.