Länsstyrelsen

Naturvårdsbränningen på Gotska Sandön ställs in

1:54 min
  • Den naturvårdsbränning som skulle ägt rum på Gotska Sandön i sommar ställs nu in med kort varsel.
  • Peter Molin, länsråd på Länsstyrelsen Gotland, hänvisar till att röken kan leda till obehag för turister och andra som vistas på Gotland.
  • Naturvårdsbränning innebär att man under kontrollerade former låter växtligheten brinna inom ett bestämt område för att på sikt gynna den biologiska mångfalden och minska risken för framtida bränder.