Anhöriginvandring

M redo att diskutera utformning av försörjningskrav

1:59 min

För att få till en bred uppgörelse om Sveriges framtida migrationspolitik är Moderaterna nu beredda att diskutera den exakta utformningen av det omdebatterade försörjningskravet vid anhöriginvandring. Förutsättningen är att partierna samtidigt gör upp en mycket restriktiv politik.

– Det är en viktig princip att man kan försörja de familjemedlemmar som man vill ta hit. Men det allra viktigaste för oss, det är att vi får en stram helhet, där vi får ner söktrycket ordentligt, för att vi ska få nån som helst chans för att klara det stora integrationsmisslyckandet som vi nu brottas med, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

I morgon hålls ett av de sista mötena i den migrationspolitiska kommittén, med representanter från alla partier.

Hittills har diskussionerna till stor del handlat om frågan om Sverige ska införa ett volymmål – eller riktmärke – för asylmottagandet, en central fråga för Moderaterna. Här har Socialdemokraterna nyligen öppnat för en diskussion, och nu gör Moderaterna alltså samma sak när det gäller det omstridda försörjningskravet.

Moderaterna anser att alternativt skyddsbehövande, bland annat personer från Syrien, som vill ta hit sina familjemedlemmar också ska kunna försörja dem, och det från start. Den exakta utformningen av försörjningskravet framöver är partiet nu villigt att diskutera.

– För oss är det därutöver otroligt viktigt att det här inte bara blir en pappersprodukt, utan att det också Sveriges riksdag, säger Maria Malmer Stenergard.

Socialdemokraternas ingång i förhandlingarna är att behålla det nuvarande undantaget från försörjningskravet, som gäller de tre första månaderna när en person kommer till Sverige. Men partiet har en svår sits. Regeringspartnern Miljöpartiet kan nämligen inte acceptera en uppgörelse som innebär försörjningskrav från första dagen.

– Det är helt oacceptabelt, säger Annika Hirvonen Falk, migrationspolitik talesperson för Miljöpartiet.

Samtidigt är det viktigt för Socialdemokraterna med en bred och långsiktig uppgörelse, där både Moderaterna och Miljöpartiet – som ju står långt ifrån varandra i migrationspolitiken – ingår.

Men Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Rikard Larsson är hoppfull om att det är möjligt.

- Det är viktigt att säga att om vi Socialdemokraterna går in i överenskommelser så gör vi det också för att det ska bli konkret politik sedan.