Al-hol-lägret

Förening jobbar för att få hem barn till IS-anhängare

2:04 min

Det har gått över ett år sen barn till IS-terroristen Mikael Skråmo hämtades hem till Sverige. Sedan dess har inga andra barn till IS-anhängare med svensk anknytning hämtats till Sverige av myndigheterna. Nu har barnens morfar tillsammans med andra engagerade startat en förening för att uppmana regeringen att agera i fråga om att hämta hem barnen till Sverige.

Beatrice Eriksson, som också är initiativtagare till föreningen Repatriera barnen, menar att barnen riskerar att indoktrineras i fånglägren och att det nu är en kamp mot tiden.

– Om barnen lämnas kvar så är risken att de radikaliseras och blir del i en ny generation av våldsbejakande extremister. Men vi menar att om de räddas nu så ökar chanserna för att kunna ge dem ett normalt liv, säger hon.

Sedan IS-terroristen Mikael Skråmos barn, som numera är föräldralösa, togs hem till Sverige förra året så har flera hundra barn dött i fånglägren.

Enligt kurdiska Röda halvmånen dog över 500 personer i al-Hol-lägret under förra året.

Läget i al-Hol är allvarligt och det är en kamp mot tiden att få hem barnen, menar Beatrice Eriksson.

– Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barnen vi pratar om är under 5 år. Jag tror det är ganska uppenbart att det inte är ett säkerhetshot i nuläget.

Frågan om barnens framtid är sammanflätad med frågan hur man ska hantera de vuxna som anslöt sig till terrorgruppen IS. Hittills har ingen plan presenterats från regeringens sida, men i höstas sa inrikesminister Mikael Damberg (S) att regeringen inte har planer på att hämta hem IS-terrorister och att de som begått brott ska stå till svars i regionen.

I februari, strax innan coronapandemin började dominera nyhetsflödet, presenterade det kurdiska självstyret, som idag kontrollerar nordöstra Syrien, ett förslag för den svenska regeringen om att inrätta en särskild domstol för att ställa bland annat svenska IS-kvinnor inför rätta, men även övriga IS-anhängare. Ett förslag som togs emot väl av regeringen.

Förslaget innebär att de europeiska IS-kvinnorna skulle flyttas till en särskild avdelning och där skulle barnen få möjlighet att gå i skolan och avradikaliseras under tiden.

Hur det blir med den planen i och med coronapandemin är oklart. Samtidigt fortsätter situationen i lägren att förvärras.

– Det kommer väldigt lite information från lägren. Men det vi hör är att det pågår daglig indoktrinering av IS ideologi och att den humanitära situationen förvärras dag för dag, säger Beatrice Eriksson.