Medborgarforskning

Hjälp forskare genom att spana på fladdermöss

1:47 min

I sommar kan du fortsätta hjälpa forskare genom att rapportera in var du ser fladdermöss, och om du vet var fladdermössen bor.

Om du ser en fladdermus flyga förbi i skymningen, eller upptäcker ett ställe där de bor, kan du rapportera in det och på så sätt hjälpa forskningen.

Förra sommaren startade det svenska projektet BatMapper, och nu vill forskarna få in fler observationer.

– Framför allt har vi ganska få data från norra Sverige och allra södraste Skåne och västra Sverige. Och en sak vi saknar mycket rapporter om är fladdermöss som bor i träd, och det skulle vi vilja få in mycket mer av, säger Sara Cousins, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom projektet.

Alla som vill kan rapportera in sina fynd på deras hemsida, och man behöver inte veta vad det är för en art man sett. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta, och syftet med projektet är att förstå mer om vilka miljöer fladdermössen tycker om och hur de påverkas av klimatförändringar.

– När vi har fått in rapporterna så kommer vi kunna välja ut platser där vi kommer komma och göra mer undersökningar. Vi hoppas ju att vi kommer kunna hjälpa både klimatforskare och landskapsekologer att förstå vad som händer i och omkring deras bon. Och att få människor att bli involverade i bevarandet av fladdermöss och deras boplatser, säger Sara Cousins.