Coronakrisen

SKR avfärdar krav på reform av äldreomsorgen

2:08 min

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, avfärdar kravet på att organisera om äldreomsorgen efter coronavirusets framfart på landets äldreboenden.

Den senaste tiden har flera krav lagts fram om att flytta över ansvaret från kommunerna till regionerna men ordföranden för SKR, Anders Knape, tycker trots brister att det inte är en bra idé.

– Vi är medvetna om att den medicinska kompetensen behöver höjas inom äldreomsorgen. Men det innebär inte per automatik att man ska förändra äldreomsorgen i grunden, säger Anders Knape.

Efter att många äldre på landets äldreboenden, som drivs av kommunerna, drabbats av covid-19 och i många fall dött, har röster höjts för att äldreomsorgen ska omorganiseras.

De som är kritiska till kommunernas nuvarande ansvar säger att majoriteten av de äldre som flyttar in på ett äldreboende är så pass sjuka att de behöver sjukvård, som alltså drivs bäst av regionerna.

Ingalill Rahm Hallberg, professor emerita i vårdvetenskap vid Lunds universitet, menar att regionens ansvar över den äldre krockar med kommunens ansvar på själva boendet eftersom det olika lagstiftningar som reglerar dessa två förhållanden som de äldre och sjuka befinner sig.

– Vi har 291 kommuner som inom varje kommun har olika sätt att hantera den här gruppen av äldre. De har inte den här kunskapen och kompetensen att förstå de äldres behov när det gäller vården, säger Ingalill Rahm Hallberg.

Andra har ställt krav på att åtminstone utreda ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna. Men SKR:s ordförande, moderaten Anders Knape, som medverkade i Studio Ett i P1 tidigare i dag, säger att de kommuner som arbetar sämre ska lära sig av de som arbetar bättre.

– Den här debatten som pågår nu, där får man ett intryck av att den här pandemin kommer pågå för evigt. Det är klart vi ska lära oss av pandemin, men det finns många bra exempel på där det fungerar bra. Vi får ju fortsätta att arbeta där det fungerar sämre, att det där ska bli bättre, säger Anders Knape.