Detta krävs av coronakommissionen

6:41 min
  • Nu är det klart att även coronakrisen kommer att granskas. En särskild granskningskommission för coronakrisen ska tillsättas omgående och ska vara klar före nästa val.
  • De mest uppmärksammade kommissioner vi haft i modern tid är Palmekommissionen och kommissionen efter tsunamikatastrofen 2004.
  • Hör Per Molander som var huvudsekreterare i tsnumanikommissionen och nu är ordförande i jämlikhetskommissionen som snart ska lämna sitt slutbetänkande.