Sjukvård

Två patienter förväxlades – en av dem dog

0:58 min
  • Två patienter förväxlades i mitten av januari på Nyköpings lasarett under pågående livräddning.
  • En 70-årig man hade drabbats av hjärtstopp och återupplivning påbörjades, men avbröts efter en stund, eftersom personalen trodde att det var en annan man, som det fanns behandlingsbegränsningar för, och patienten dog.
  • Enligt en Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  fanns det en patient med en snarlik sjukdomshistoria och personalen hade fått information om att de skulle avstå från hjärt-lungräddning vid ett hjärtstopp.