Ekot har läst förslaget

Det här blir coronakommissionens uppdrag

2:01 min

Ekot har nu läst regeringens förslag till direktiv för kommissionen som ska granska Sveriges hantering av pandemin. Förutom om att granska hur smittan kom in på äldreboenden och hur sjukvården fungerat ska den även se vilken effekt regeringens krispaket haft och hur svenskarna följt uppmaningarna att hålla avstånd till varandra.

I går kom ju beskedet att den kommission som ska granska hanteringen av coronapandemin ska vara klar före valet, något som flera partier har krävt. Det datum som nu gäller är den 28 februari 2022.

På tisdag planerar regeringen att fatta beslut om de omdiskuterade direktiven. Av det utkast - på totalt 22 sidor - som Ekot har läst framgår att kommittén får ett omfattande uppdrag.

Alla åtgärder som regering, myndigheter, regioner och kommuner har vidtagit för att hantera virusutbrottet och dess effekter ska utvärderas, och det ska göras en internationell jämförelse med relevanta länder.

Förutom själva krishanteringen ska kommissionen också titta på hur smittspridningen har sett ut i Sverige, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar, och i vilken utsträckning befolkningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommissionen ska också ta reda på hur den sociala distanseringen har påverkat kvinnor, barn och äldre. Även effekterna av fjärr- och distansundervisning ska också följas upp.

Känt sedan tidigare är att den så kallade coronakommissionen, med förtur, ska analysera orsakerna till smittspridningen på äldreboenden och inom hemtjänsten. En rapport ska vara klar den 30 november i år.

Men även hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet ska granskas, liksom de vårdanställdas villkor under krisen och konsekvenserna av att annan sjukvård har behövt skjutas upp under pandemin.

Kommittén ska också utvärdera de budgetåtgärder som har vidtagits för att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna, som det statliga stödet vid korttidsarbete, med också insatserna för enskilda individer, som förändringarna i a-kassan.

Regeringen föreslår att kommittén den 31 oktober 2021 ska lämna en andra delrapport, som bland innehåller en granskning av virusets spridning till och inom Sverige.

Förslaget till direktiv har skickats ut till partierna, som ska lämna synpunkter senast i morgon eftermiddag.