Bostadsmarknaden

De flesta vill bo centralt

1:40 min
  • I Gävleborg bedömer sex av länets tio kommuner att bostadsmarknaden i kommunen som helhet är i balans.
  • Men eftersom de flesta vill bo i centralorten så är det sju kommuner som har brist på attraktiva bostäder.
  • Trots att Bollnäs bostäder byggt 243 nya lägenheter under 2000-talet och är i balans fortsätter byggandet av ett nytt trygghetsboende, Hedhamregatan 1, säger ordförande Lena Sundh Berglund (S).