Europadomstolen

Frankrike får rätt om fråntagna medborgarskap

1:32 min

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg ger Frankrike rätt i frågan om fem personer som har fråntagits sina franska medborgarskap efter att ha dömts för terroristbrott.

Det gäller fyra personer med marockanskt och fransk medborgarskap och en person med turkiskt och franskt medborgarskap. Männen dömde för terroristbrott för att ha deltagit i planeringen av ett attentat i Casablanca i Marocko 2003, där 45 människor dog.

Det var först en tid efter att männen hade avtjänat sina fängelsestraff, under 2015, som de fråntogs sina franska medborgarskap.

Beslutet överklagades till Europadomstolen för mänskliga rättigheter som idag säger att Frankrike inte har kränkt de fem männens rättigheter genom beslutet.

Ett 15-tal personer har blivit av med sina franska medborgarskap sen 1998. Det är möjligt när det gäller personer med dubbla medborgarskap som har dömts för bland annat terroristbrott och brott mot rikets säkerhet.

Europadomstolen påpekar i sitt beslut att männen fick sina franska medborgarskap strax innan eller under tiden som brotten begicks och att de fortfarande har rätt att stanna i Frankrike.

Efter terrorattentaten 2015 försökte den förra franska regeringen under president Hollande att få igenom en lagändring som skulle göra det möjligt att frånta även franskfödda personer sina franska medborgarskap, men det förslaget drogs till slut tillbaka.