Coronapandemin

”Taxi- och busschaufförer löper större risk att smittas”

1:37 min

Taxiförare löper fem gånger så hög risk att smittas av corona än personer i andra yrkesgrupper. Det visar en ny rapport som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Det totala antalet bekräftat smittade ligger nu på 63 890, en ökning med 1 566 sedan i onsdags.

Den globala situationen fortsätter att förvärras i bland annat Nordamerika och Indien. Vi närmar oss tio miljoner fall i världen, men i Europa är situationen mer stabil.

- I Sverige har vi en uppåtgående utveckling när vi testar mycket mer. Vi fångar en omfattande spridning i samhället av lindriga fall. Det är bra att fler kan bli medvetna om att de har covid-19 och undvika att sprida den, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten

2 401 personer har eller har fått intensivvård. Antalet nya fall som behöver intensivvård är på en väldigt låg nivå, och Sverige har inte längre någon överdödlighet

– Det är på väg åt rätt håll, säger Tegnell.

Personer inom vissa yrken är överrepresenterade när det gäller covid-19. Det gäller framförallt serviceyrken som taxi-och busschaufförer och pizzabagare som har smittats fem gånger mer än övriga yrkesgrupper.

– Levnadsvillkor spelar också in, säger Tegnell.

Rapporten visar också att yrkesgrupper inom skola, förskola och gymnasieskola inte smittas mer än andra yrkesgrupper. Andelen lärare på gymnasieskolor som smittas är mindre än andre yrkesgrupper i allmänhet.

Vi reser lite mer än tidigare under våren, men resorna ligger fortfarande under det normala. Resorna till Gotland har exempelvis minskat en tredjedel.

Nu skärper Folkhälsomyndigheten också rekommendationerna vad gäller skydd inom äldrevården. Tidigare rekommendation var munskydd i kombination med visir vid nära vårdkontakt efter egen riskbedömning. Nu gäller att visir och munskydd rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

– Kunskapsläget är inte väsentligt förändrat, men utifrån att det varierar så mycket i landet är det bra att man gör likadant,säger Tegnell.